Lekáreň Na námestí ponúka komplexnú lekárenskú starostlivosť vrátane poradenstva a konzultácií v oblasti:

 • výdaja liekov a zdravotníckych potrieb na lekársky predpis (bez poplatku za lekársky predpis)
 • výdaja zdravotníckych pomôcok
 • výdaja voľnopredajných liekov a zdravotníckych potrieb
 • sledovania interakcií medzi liekmi vydávanými na recept a voľnepredajnými liekmi
 • prípravy a výdaja individuálne pripravovaných liekov a liečivých prípravkov
 • predaja doplnkového sortimentu

 • výdaja veterinárnych liekov
 • výdaja homeopatík, liečebnej kozmetiky, vitamínov, potravinových doplnkov a špeciálnej stravy pre našich pacientov, ľudí, ktorý sa preventívne starajú o svoje zdravie, športovcov, výživu pre kojencov a deti
 • prípravy a výdaja lekárničiek pre domácnosť a firmy
 • merania tlaku tlakomerom, hladiny glukózy (cukru) v krvi
 • prednáškovej činnosti