Naučte sa merať správne krvný tlak.

  • Vždy treba merať tlak krvi dvakrát s časovým intervalom 1 – 2 minút, ev. aj tretíkrát, ak sú prvé dve merania veľmi rozdielne.

  • Merania tlaku krvi sú vhodné ráno a večer, pred užitím liekov a vždy pri ťažkostiach, ktoré môžu vzniknúť z vysokých hodnôt tlaku krvi. Príliš častému meraniu tlaku krvi sa treba vyhnúť.

  • Odporúča sa používať štandardnú manžetu (12 – 13 cm dlhú a 35 cm širokú), ale u osôb s veľmi veľkým obvodom ramena (najmä u obéznych ľudí) treba používať širšiu manžetu. Naopak u osôb s malým obvodom ramena, používať malú manžetu.

  • Treba dbať na to, aby manžeta bola umiestnená v úrovni srdca.

  • Pri prvom meraní je vhodné zmerať krvný tlak na oboch ramenách, aby sa zistil prípadný rozdiel pri periférnom postihnutí ciev. Následne je vhodné merať tlak krvi na tom ramene, kde sme namerali vyššie hodnoty tlaku krvi.

  • U starších ľudí, diabetikov a tých, ktorí mávajú sklon k nízkym hodnotám tlaku krvi je vhodné zmerať krvný tlak aj postojačky (v 1. a 5. minúte od postavenia sa), nakoľko po postavení môže tlak krvi nadmerne poklesnúť.

  • Pri meraní tlaku krvi si všímame aj pulzovú frekvenciu, ktorej optimálna hodnota by mala byť medzi 60 – 70/min.

  • Presnosť tlakomerov by sme mali po určitom čase nechať prekontrolovať v zariadeniach na to určených (v prípade bezproblémového fungovania stačí po 2 rokoch)