Ischemická choroba dolných končatín (ICHDK).

Ide o ochorenie, postihujúce tepny, pri ktorom dochádza k ich zúženiu až uzáveru. Najčastejšou príčinou uzáveru alebo zúženia tepien (ischemickej choroby dolných končatín) je ateroskleróza (kôrnatenie tepien), trombus (krvná zrazenina), Bürgerova choroba a vazokonstrikcia tepien v dôsledku poškodenia vegetatívnych nervov, ktoré regulujú cievny priesvit.

Prvá – latentná – fáza ischemickej choroby dolných končatín:

chorý nepociťuje žiadne ťažkosti,

Druhá fáza – intermitentná klaudikácia – pokiaľ sa chorý zastaví a odpočinie si, bolesť odznie a môže pokračovať v chôdzi. Môžu sa už objavovať trofické zmeny.

Tretia fáza ischemickej choroby dolných končatín trvalá bolesť končatiny

Štvrtá fáza –  je stav prekrvenia končatiny už kritický, objavujú sa svalové zášklby a kŕče. Chorý je ohrozený odumretím tkaniva, ktorá sa najprv prejaví na okrajových častiach končatiny.

Hlavným rizikovým faktorom vzniku ischemickej choroby dolných končatín je fajčenie, nedostatok pohybu, vyšší vek, psychické stresy, obezita, hypercholesterolémia, hypertenzia, diabetes a i.

Ischemická choroba dolných končatín vyžaduje odborné cievne vyšetrenie a včasné začatie liečby podľa štádia a lokalizácie postihnutia (eliminácia rizikových faktorov, cvičenie, včasná liečba drobných poranení, vazodilatačná liečba, antikoagulačná liečba, angioplastika).

 

Pozývame vás na diagnostiku ICHDK v priestoroch lekárne Na námestí.

Vyšetrenie je bezbolestné. Bude prebiehať 13.septembra 2016 v čase 10:00 – 16:00 hod zdarma.

Po diagnostike vám kolektív lekárne poskytne konzultáciu o prípadnej prevencii alebo liečbe.

Diagnostika bude prebiehať v spolupráci so spoločnosťou GENERICA, www.generica.sk

Diagnostika ICHDK ZDARMA-1

Diagnostika ICHDK